Betingelser - A2 Living

Generelle oplysninger

A2 Living ApS

Danelykke 3

7800 Skive

Danmark

CVR-nummer: 32 14 53 53


Telefonnr.: +45 41 29 49 50

E-mail: mail@a2living.dk

 

Indgåelse af aftaler
Nedenstående almindelige handelsbetingelser finder anvendelse ved ethvert køb af produkter hos A2 Living. A2 Living har ret til at opdatere handelsbetingelserne med angivelse af ikrafttrædelsesdato. De gældende handelsbetingelser findes på www.a2living.dk. Det er kundens ansvar at holde sig ajour med de gældende handelsbetingelser. Det er tidspunktet for afgivelse af ordrebekræftelse fra A2 Living, der afgør, hvilke handelsbetingelser der er gældende. Fravigelse af nedenstående handelsbetingelser er kun gyldig med A2 Livings skriftlige accept.

Elektronisk kommunikation
Ved køb af produkter fra A2 Living accepterer du, at løbende kommunikation og meddelelser vil ske elektronisk til den af dig, oplyste e-mailadresse. Du accepterer, at elektroniske meddelelser således har samme juridiske retsvirkninger som meddelelser, der ikke fremsendes som elektronisk post.

OBS: Nogle e-mailtjenester kategoriserer vores mails som spam. Husk at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke kan finde mail fra os.

Login til B2B webshop
Som kunde hos A2 Living har du fået et personligt login til www.a2living.dk. Nye kunder kan anmode om et login på www.a2living.dk.

Køb af produkter fra A2 Living
Aftale om køb af produkter fra A2 Living indgås på dansk eller engelsk. Aftale om køb baseres på de til enhver tid gældende handelsbetingelser. Aftale om køb anses først som endelig indgået, når A2 Living har bekræftet din ordre. Vi bestræber os på, at du indenfor få arbejdsdage efter afgivelse af ordre til den af dig oplyste e-mailadresse, modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail (få minutter hvis afgivet via webshop). Ordrebekræftelsen indeholder bl.a. et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, leveringsadressen samt en oversigt over bestilte produkter. Det er vigtigt, at du allerede ved ordreafgivelse (eller senest før afsendelsesdagen) meddeler os, hvis der er dage, du IKKE kan modtage varer, har specielle åbningstider, eller hvis du har andre ønsker vedr. leveringen (vi afsender hurtigst muligt, medmindre andet er angivet i ordren, de varer der er på lager). Du opfordres til at tjekke ordrebekræftelsen og bemærk venligst, at ordrebekræftelsen er eksklusiv leveringsomkostninger.

Eventuelt anslåede leveringsomkostninger oplyst i forbindelse med web-ordre, tilbud og bekræftelser er ikke endelige. Den endelige leveringsomkostning fastsættes først ved afsendelse at ordren ud fra faktisk vægt og volumen.

Lagerførte produkter
Alle produkter i webshoppen er angivet med ”på lager" eller ”forventet på lager d. xx”. I enkelte tilfælde kan det ske, at en vare er solgt til anden side, før din ordre behandles. Varer der midlertidigt ikke er på lager kan stadig bestilles og forventes at kunne afsendes på indikerede dato.

Betaling og ejendomsforbehold
A2 Livings betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato (den dag ordren afsendes fra vores lager), medmindre andet er aftalt.

Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke A2 Livings forhold, er A2 Living berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til  2 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser påløber der et gebyr på DKK 100,00 pr. skrivelse. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe yderligere inddrivelsesomkostninger.

A2 Living beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af A2 Living på Købers vegne. 

Fragt
Lagervarer kan som udgangspunkt afsendes inden for 1-5 arbejdsdage.

Levering af lagervarer sker i henhold til ordrebekræftelsen, hvor evt. specielle forhold vil være anført. Hvis ikke andet er aftalt, sørger A2 Living for levering af varerne med et fragtfirma valgt af A2 Living. Levering vil ske til den af dig angivne adresse. Du bærer ansvaret for, at der er adgang til det aftalte leveringssted. Hvis du ikke er til stede på leveringsdagen, og fragtfirmaet forgæves forsøger at levere, kan dette medføre ekstra regninger til dig som følge af ekstra udkørsel, terminalopbevaring, mm.

Alle produkter sælges af A2 Living under leveringsbetingelsen AB FABRIK/EX WORKS.

Reklamationsret
Produkter leveret af A2 Living skal opfattes som unika og A2 Living kan jf. ovenstående oplysninger ikke godtage reklamationer, der alene skyldes en uoverensstemmelse mellem det sete og det købte produkt.

Det er Købers ansvar at gennemgå leverancen for fragtskader og antal/mængde straks ved modtagelsen, og inden der kvitteres for modtagelsen på fragtbrevet. Evt. mangler eller skader skal noteres på fragtbrevet, med transportørens påtegning som accept. Såfremt du ikke reklamerer i overensstemmelse med ovenstående, anses varerne at have levet op til ordren afgivet af dig.

Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Ved fejlagtige leverancer eller beskadigede varer, skal A2 Living kontaktes hurtigst muligt og inden 8 dage efter modtagelse af varerne. A2 Living tager kun imod reklamationer, der er fremsendt pr. e-mail og ledsaget af billeddokumentation af det beskadigede. Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale med A2 Living.

Varen sendes til:

A2 Living ApS

Danelykke 3

7800 Skive

Danmark

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet samt henvise til fakturanummer.

Forbehold
A2 Living tager forbehold for trykfejl, prisfejl, farveafvigelser på billeder m.v. Der tages ligeledes forbehold for moms- og afgiftsændringer, prisændringer samt udsolgte produkter. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.

Transport af rettigheder og forpligtelser
Oplysninger, der er givet til A2 Living, vil kun blive brugt internt. De vil ikke blive solgt eller givet videre til tredjepart.

Force Majeure
A2 Living er ikke ansvarlig for forsinkelse og/eller mangler, som skyldes omstændigheder udenfor A2 Living kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, pandemier, brand og lign.

Værneting
Eventuelle tvister mellem kunden og A2 Living afgøres ved danske domstole efter dansk ret med A2 Livings hjemsted som værneting.

Delvis ugyldighed
Skulle en bestemmelse i nærværende almindelige handelsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem dig og A2 Living være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler.

Klageadgang
Hvis du som kunde vil klage over dit køb, skal du kontakte:

A2 Living ApS

Danelykke 3

7800 Skive

Danmark

CVR-nummer: 32 14 53 53

 

Telefonnr.: +45 41 29 49 50

E-mail: mail@a2living.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Persondatapolitik
Alle kunder giver samtykke til, at A2 Living indsamler virksomhedens almindelige oplysninger. Det drejer sig om følgende:

 • Firmanavn
 • Cvr-nr.
 • Adresse, postnr. og by
 • Telefonnr.
 • E-mail
 • Hjemmeside
 • Branche

Personoplysninger
Udover ovenstående almindelige virksomhedsoplysninger indsamler vi desuden oplysninger om den eller de personer, der repræsenterer virksomheden. Det drejer sig om:

 • Navn på kontaktperson
 • Kontaktpersonens telefonnr. og/eller mobilnr.
 • Kontaktpersonens e-mailadresse

De almindelige virksomhedsoplysninger samt personoplysninger, vi indsamler, vil blive opbevaret i en kundedatabase, som ligger i vores IT-system.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Som kunde hos A2 Living har vi som dokumentation brug for din virksomheds almindelige kontaktoplysninger samt de personoplysninger, som du repræsenterer virksomheden med. Alle oplysninger opbevares i vores IT-system. 

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet. 

Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til at opfylde den aftale, din virksomhed har indgået for at være kunde hos A2 Living.

Videregivelse af personoplysninger i forbindelse med levering af ordre.
A2 Living samarbejder med flere forskellige fragtfirmaer som forestår fragt af ordre, og i den forbindelse videregiver vi både din virksomheds almindelige oplysninger og dine personoplysninger til fragtfirmaet med det formål, at de skal kunne servicere dig som kunde. 

Når du registreres som kunde hos A2 Living, accepterer du samtidig, at vi må videregive dine personoplysninger til de relevante samarbejdspartnere. 

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til mail@a2living.dk.

 

Opdateret 29. November 2022